Układ ładowania w motocyklu XTZ

I. Słów kilka o ogólnej konstrukcji.

Tenere 660 podobnie zresztą jak i Super Tenere wyposażone jest w alternator ze stałym wzbudzeniem (koło ze stałymi magnesami). W rozwiązaniu tym nie występują szczotki i

wirujące uzwojenie wzbudzenia dzięki czemu alternator taki jest (podobno) mało awaryjny.

Alternator współpracuje z regulatorem napięcia zintegrowanym z mostkiem diodowym prostującym prąd zmienny na prąd stały.

Z alternatora wyprowadzone są jedynie trzy białe kable (Kostka 1) odpowiadające trzem fazom napięcia zmiennego.

Istnieją różne typy regulatorów różniące się ilością kabli. W 660 występują regulatory na 5 lub 6 kabli. Różnią się podaniem masy – na korpus lub „szóstym” kablem na wtyczce.

Regulator napięcia posiada połączenia:

-wejścia dla trzech faz białe kable (kolejność połączenia trzech kabli dowolna)

-kabel czerwony + z napięciem stałym

-kabel brązowy, napięcie odniesienia

-(w przypadku typu sześci kablowego) kabel czarny – masa

II. Szczegóły wielce istotne.

Niesprawność ładowania ma postać dwojaką i jakże odmienną w skutkach, mianowicie napięcie ładowania może być zbyt niskie, jakie są tego skutki wiadomo lub zbyt wysokie (ponad 15V) co prowadzi do uszkodzenia akumulatora a nawet modułu zapłonowego.

Poniższy opis dotyczy przypadku kiedy napięcie jest zbyt niskie. W przypadku zbyt wysokiego można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć że uszkodzony jest regulator i jedynym rozwiązaniem jest jego wymiana.

W przypadku usterki układu ładowania należy zacząć od kontroli połączeń kabli na wtyczkach. Słabe styki czy nadpalone kable mają duży wpływ na działanie całego układu.
Szczególnie ważny jest styk kabli łączących alternator z regulatorem na dwu wtyczkach (Kostka 1 i Kostka 2 na fot).

ladowanie1.jpg ladowanie2.jpg

Połączenie na tych (a najlepiej na wszystkich) kostkach należy przeczyścić i skontrolować czy konektorki mocno zaciskają się na sobie. Pamiętać należy że mocne połączenie pomiędzy częściami wtyczek nie oznacza że wszystkie konektorki są właściwie zaciśnięte. Nożna to sprawdzić wtykając pojedynczy konektorek „męski” w poszczególne połączenia we wtyczce.

Pamiętać należy o gnieździe bezpiecznika głównego. Osłabione od drgań kable będą pod obciążeniem stawiać większy opór. Akurat u mnie ten element nie wyglądał dobrze a wymieniając go pozbywamy się problemu trudnego do dokupienia bezpiecznika.

Należy skontrolować również połączenie regulatora z masa. W modelach gdzie regulator zmasowany jest przez obudowę debrze jest poprowadzić bezpośrednio na korpus reglera kable z minusa akumulator. W wersji reglera z 6cioma kablami kabel masowy biegnie z akumulatora poprzez złączkę zaznaczoną na fot.

Dla pewności najlepiej jest podłączyć regulator bezpośrednio do + i - akumulatora, choćby prowizorycznie na czas pomiarów.

Poniżej przedstawiam schemat postępowania dla diagnozowania usterek w układzie ładowania. Schemat ten pochodzi ze strony internetowej: http://www.660er.de/Tenere/elektrik.htm

Autor ograniczył się do przetłumaczenia źródła, za treść odpowiadają Niemcy.

ETAP 0

Dala kontroli działania układu ładowania należy przeprowadzić pomiar napięcia stałego na klemach akumulatora, pomiar należy wykonać przy sprawnym i naładowanym

akumulatorze:

Nastawić multimetr na pomiar V DC . Przyłożyć czujniki do klem (kolejność +/- dowolna). [wykonać odczyty przy różnych obrotach silnika przy włączonych i wyłączonych światłach, źródło nie określa kwestii świateł, wartości są oczywiście orientacyjne , nie bądźmy Niemcami]

Prawidłowe wartości to około 13,5 – 14,5 V w zależności od obrotów i obciążenia odbiornikami.

A co na to Niemcy . . poniżej tłumaczenie schematu z podanej powyżej strony:
Przez rozłączenie kabli pomiędzy alternatorem i regulatorem należy rozumieć rozpięcie wtyczki oznaczonej jako „Kostka 1” na fot. Kable „trzy fazy”na których jest prąd zmienny z alternatora to kable w tej właśnie wtyczce. Przewód czerwony i czarny multimetru-ustawienie domyślnie jak dla pomiaru napięcia.

etap1.jpg
etap2.jpg
etap3.jpg
uklad_ladowania_xtz.txt · ostatnio zmienione: 2012/05/29 15:28 przez rootolf
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0